Bằng việc truy cập vào website của Optimus, bạn xác nhận rằng mình đã đọc, hiểu và đồng ý với ràng buộc của các Điều khoản và điều kiện này cũng như tất cả các điều luật và quy định hiện hành. Nếu bạn không đồng ý với sự ràng buộc của các Điều khoản và điều kiện này, vui lòng dừng truy cập/ sử dụng các dịch vụ thuộc website này. 

Chúng tôi có thể thay đổi, cập nhật các Điều khoản và điều kiện này bất kỳ lúc nào mà không có nghĩa vụ phải thông báo cho bạn. Vì vậy, bạn nên truy cập định kỳ vào trang này để xem lại các Điều khoản và điều kiện này. 

Nếu bạn quay lại sử dụng website của Optimus sau khi chúng tôi đã cập nhật Điều khoản, bạn đang đồng ý với bản cập nhật của các Điều khoản và điều kiện mới nhất của chúng tôi.

Quyền riêng tư

Vui lòng tham khảo trang Chính sách Quyền riêng tưChính sách Bảo mật thông tin của chúng tôi để hiểu rõ hơn cách Optimus thu thập, sử dụng các thông tin, dữ liệu bạn cung cấp và cách chúng tôi bảo vệ thông tin, quyền riêng tư của bạn. 

Nội dung website

Các dịch vụ được giới thiệu tại website https://optimusco.edu.vn/ được cung cấp hợp pháp bởi Optimus và chỉ mang tính tham khảo, không dành cho bất kỳ mục đích tư vấn chuyên sâu nào. Trường hợp có nhu cầu và cần được tư vấn kỹ hơn, vui lòng liên hệ Optimus để biết thêm thông tin. 

Bạn không được phép sao chép bất kỳ logo, nhãn hiệu hay thiết kế nào được đăng tải tại website https://optimusco.edu.vn/ mà chưa được sự đồng ý bằng văn bản từ phía Optimus. 

Bạn có thể xem và in MỘT bản sao của nội dung hiển thị trên website hoặc tải xuống MỘT bản sao của bất kỳ nội dung nào dành riêng cho việc tải xuống cho mục đích sử dụng cá nhân nhưng bạn không được thay đổi nội dung dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc xóa bỏ hay chỉnh sửa bất kỳ thông báo bản quyền/ quyền sở hữu nào. Khi bạn sao chép hoặc tải tài liệu, các quyền và lợi ích về nội dung sẽ không được chuyển nhượng cho bạn.

Thông tin cung cấp trên website này là miễn phí và chỉ dành cho mục đích tham khảo thông tin, không cho bất kỳ mục đích tư vấn chuyên sâu nào.

Sử dụng website và các giới hạn

Website này và nội dung trên website chỉ được sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại. Mọi hình thức sử dụng website hoặc nội dung khác đều bị nghiêm cấm, bao gồm nhưng không giới hạn ở các hoạt động sửa đổi, xóa, xóa bỏ, truyền tải, xuất bản, phân phối, chuyển đổi proxy, đăng tải, tái phân phối, cấp phép lại, bán, sao chép, tái xuất bản hay bất kỳ hình thức phát tán nào khác khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản từ Optimus. Nghiêm cấm sử dụng các phần mềm gián điệp, robot hay bất kỳ công cụ thu thập, công cụ trích xuất dữ liệu nào. 

Ứng xử trực tuyến

Bạn đồng ý chỉ sử dụng website cho các mục đích hợp pháp. Bạn cam kết không đăng bài, truyền tải đến hoặc thông qua website các tài liệu bất hợp pháp, có hại, có tính chất đe dọa, sai lệnh, lạm dụng, xúc phạm, lăng mạ, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, khiêu khích, mang tính hận thù hoặc bất kỳ tài liệu nào khác có thể phát sinh trách nhiệm dân sự hoặc hình sự theo pháp luật. Chúng tôi có thể tiết lộ nội dung hoặc thông tin liên lạc điện tử dưới mọi hình thức (bao gồm hồ sơ, địa chỉ email và các thông tin khác của bên) nhằm (1) đáp ứng yêu cầu của pháp luật, chính phủ; (2) nếu việc tiết lộ là cần thiết và thích hợp để vận hành website và (3) để bảo vệ quyền hoặc tài sản của cả Optimus và của bạn. 

Tính chính xác của thông tin

Optimus sẽ nỗ lực trong khả năng của mình để cung cấp thông tin chính xác và cập nhật đến cho khách hàng. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo mọi thông tin có trên website này là hoàn toàn chính xác, hoàn chỉnh, đáng tin cậy, cập nhật hoặc không có lỗi. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thông tin kịp thời cho khách hàng nhưng sẽ không chịu trách nhiệm nếu có bất kỳ thông tin nào không chính xác.

Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho quyết định tin tưởng vào các thông tin có trên website. 

Các liên kết đến website của bên thứ ba

Các liên kết trên website này có thể chuyển tới các dịch vụ hoặc website của bên thứ ba (không do Optimus kiểm soát và vận hành). Chúng tôi cung cấp các liên kết này để bạn nhằm mang lại sự tiện lợi cho bạn chứ không mang tính xác thực website hoặc dịch vụ nào thông qua các liên kết này.

Chúng tôi không nhận trách nhiệm hay có trách nhiệm pháp lý về các website hay dịch vụ khác này. Bằng việc truy cập vào các liên kết này, bạn đồng ý tự chịu mọi rủi ro khi sử dụng các website hoặc dịch vụ được liên kết qua website này (vui lòng xem tham khảo Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi để biết thêm thông tin).

Liên hệ

Trong trường hợp bạn có mất kỳ thắc nào liên quan đến website của Optimus, vui lòng gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ: admin@optimusco.edu.vn.