Giới thiệu

OPTIMUS đề cao việc bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng khi tiếp nhận, xử lý hoặc kiểm soát thông tin.

Thông qua chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi muốn thông báo cho khách hàng về các phương thức bảo vệ quyền riêng tư có liên quan đến các hoạt động tương tác của chúng tôi với khách hàng trên mạng, qua điện thoại, email,…

Khách hàng đọc Chính sách quyền riêng tư này cẩn thận và thỉnh thoảng truy cập lại trang này để xem những thay đổi có thể được thực hiện. 

(Chính sách quyền riêng tư này có thể được chúng tôi cập nhật, điều chỉnh bất kỳ lúc nào bằng cách đăng các điều khoản sửa đổi trên trang web này. Trừ khi có quy định khác, mọi điều khoản sửa đổi sẽ tự động có hiệu lực vào ngày nêu trong Chính sách quyền riêng tư đã đăng.)

Phạm vi áp dụng của chính sách quyền riêng tư này

Chính sách quyền riêng tư này áp dụng cho tất các các trang web thuộc tên miền optimusco.edu.vn và không áp dụng cho bất kỳ trang web nào thuộc bên thứ ba được liên kết tới trang web này của chúng tôi.

Các trang web của chúng tôi có thể cung cấp các liên kết tới trang web của bên thứ ba để khách hàng có thể tìm hiểu thêm nhiều thông tin khác. Trường hợp khách hàng truy cập vào các liên kết này, khách hàng sẽ rời khỏi các trang web của chúng tôi. 

Chúng tôi đề xuất khách hàng nên tìm hiểu về phương thức bảo vệ quyền riêng tư của các trang web khách hàng truy cập (phương thức của họ có thể khác với chúng tôi) vì chúng tôi không kiểm soát các trang web đó. 

Chúng tôi không giám sát hoặc kiểm soát thông tin do các trang web đó thu thập hoặc các phương thức bảo vệ quyền riêng tư của bất kỳ bên thứ ba nào và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các phương thức hoặc nội dung trên trang web của họ. 

Loại thông tin chúng tôi thu thập và sử dụng

Chúng tôi có thể thu thập thông tin của khách hàng khách hàng nhiều cách khác nhau và cho các mục đích khác nhau như sau:

Khi khách hàng chọn Đăng ký tại website https://optimusco.edu.vn/ để nhận thông tin cập nhật từ chúng tôi, khách hàng sẽ được yêu cầu cung cấp các thông tin liên hệ như tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, v.v… Chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin này để cung cấp dịch vụ của mình và/hoặc để liên hệ tư vấn cho khách hàng về dịch vụ trên trang web của chúng tôi mà khách hàng quan tâm. 

Khi khách hàng truy cập, trang web sẽ tự động thu thập thông tin kỹ thuật về lượt truy cập của khách hàng (như loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ Internet, loại nền tảng, địa chỉ giao thức Internet (IP), trang giới thiệu/ trang thoát, hệ điều hành, dấu ngày tháng/ thời gian). Chúng tôi sẽ tổng hợp những thông tin này nhằm mục đích báo cáo về trang web để phân tích xu hướng, chẩn đoán sự cố với máy chủ và quản trị trang web, theo dõi hoạt động và việc sử dụng của người dùng, đồng thời để thu thập thông tin nhân khẩu học trên phạm vi rộng.

Ngoài ra, nhằm mục đích đào tạo và nâng cao chất lượng dịch vụ, các cuộc gọi có thể được ghi âm. Khách hàng sẽ nhận được thông báo khi cuộc gọi bắt đầu và có thể từ chối việc ghi âm này bằng cách kết thúc cuộc gọi. Trong quá trình chúng tôi trao đổi với khách hàng qua điện thoại, khách hàng cũng có thể sẽ cung cấp cho chúng tôi các dữ liệu cá nhân của mình..

Chúng tôi sẽ làm gì với thông tin chúng tôi thu thập

Các thông tin khách hàng cung cấp cho chúng tôi như tên, email, địa chỉ, thông tin tài khoản ngân hàng (số tài khoản, tên chủ tài khoản, ngân hàng thụ hưởng) sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

  • Tư vấn, hỗ trợ cho khách hàng về các dịch vụ khách hàng quan tâm

  • Gửi email tiếp thị, thông tin khuyến mãi các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp

  • Thực hiện các hợp đồng để khách hàng có thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Lập hóa đơn về dịch vụ mà khách hàng đã sử dụng

Ngoài ra, chúng tôi có thể phải chia sẻ thông tin với bên thứ ba theo luật hiện hành. Ví dụ: chúng tôi có thể phải tiết lộ thông tin theo lệnh tòa, trát đòi hầu tòa hoặc lệnh. Chúng tôi cũng có thể tự nguyện cung cấp thông tin theo luật hiện hành để hỗ trợ điều tra thi hành luật hoặc nếu cần tiết lộ để bảo vệ các hệ thống, doanh nghiệp của chúng tôi hoặc quyền của những người khác. 

Quyền riêng tư của trẻ em 

Chúng tôi cam kết tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em. Ngoài ra, chúng tôi khuyến khích các bậc phụ huynh và người giám hộ nên giám sát, hướng dẫn cho con em mình các hoạt động trên môi trường trực tuyến. 

Liên hệ với chúng tôi

Khi khách hàng truy cập vào các trang web của chúng tôi, lượt truy cập của khách hàng và mọi tranh chấp về quyền riêng tư sẽ được tuân theo Chính sách Quyền riêng tư này. 

Nếu khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào về việc chúng tôi sử dụng dữ liệu của khách hàng, vui lòng gửi email đến địa chỉ admin@optimusco.edu.vn.